شنبه 7 خرداد 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1400/11/09         ساعت 10:07:22     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل 8 اردبیل از محکومیت 3.5 میلیارد ریالی برای کم فروشی خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر گفت:  بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت و شکایت شاکی در مورد تخلف کم فروشی و گرانفروشی در فروش سوله پرونده ای در این رابطه تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، وی را به پرداخت 5 میلیارد و 333 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.