جمعه 6 خرداد 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/02/24         ساعت 08:37:42     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 45.8 میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه نهاده دامی در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری گفت: با گزارش بازرسان اتحادیه مرغداران و نیروی انتظامی در مورد توزیع و فروش نهاده دامی به صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت توسط تعدادی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی ارجاع شد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهمین اتهام انتسابی را محرز دانسته، آنها را به پرداخت 45 میلیارد و 855 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.