شنبه 11 تیر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/02/26         ساعت 08:48:11     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 47 میلیارد ریالی برای قاچاق ماینر در استان اردبیل خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری گفت: با گزارش های متعدد مردمی و پلیس آگاهی در مورد نگهداری دستگاه ماینر، اکیپی متشکل از رئیس شعبه سیار و مأمورین نیروی انتظامی در قالب گشت مشترک به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی های اولیه، تعداد 48 دستگاه ماینر به ظن قاچاق ضبط و گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به اظهارات متهم و عدم ارائه مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز دانسته، وی را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت 47 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.