شنبه 11 تیر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/03/30         ساعت 14:27:46     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از جریمه 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی برای متهم قاچاق ماینر خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حسین حسن پور گفت: مامورین پلیس امنیت اقتصادی با دریافت گزارش در مورد استخراج رمزارز در شهرک صنعتی بیرجند به محل مراجعه و از داخل یک کارخانه تعداد 16 دستگاه ماینر در حال کار کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی ادامه داد: پس از بررسی پرونده در شعبه چهارم بدوی و دریافت پاسخ استعلام از گمرک و محرز شدن تخلف،  متهم به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که حکم صادره در شعبه تجدیدنظر بررسی و قطعی شد.