یکشنبه 3 مهر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/04/14         ساعت 17:50:21     گروه خبری اخبار تعزیرات

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: انتظار همه از تعزیرات برخورد جدی با تخلفات بازار است و به همین دلیل تعزیرات در صف اول قرار دارد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ذبیح اله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیدار و گفتگو کرد.
احمد اصانلو در این دیدار با بیان این مطلب که کمبود نیروی انسانی، بودجه و تجهیزات از مهمترین مشکلات تعزیرات حکومتی است، گفت: سازمان تعزیرات با تمام کاستی‌ها در حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، قاچاق نقش اساسی ایفا می‌کند و تلاش می کند در آرامش بازار و خرید بدون دغدغه کمک کند.
ذبیح اله خدائیان نیز گفت: انتظار همه از تعزیرات برخورد جدی با تخلفات بازار است و به همین دلیل تعزیرات در صف اول قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: می دانم که در تعزیرات نیرو و امکانات کافی وجود ندارد ولی در شرایط سخت و بحرانی مدیریت کردن هنر است و شما توانایی خاص خودتان را دارید و می‌توانید در این زمینه منشأ تحول باشید.