یکشنبه 3 مهر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/05/26         ساعت 09:21:23     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از ضبط البسه قاچاق در خراسان جنوبی خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حسین حسن پور گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان سرایان در حین پایش خودرو های عبوری از یک خودرو 960 ثوب پوشاک به ظن قاچاق کشف و گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی  افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک اتهام انتسابی را محرز و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و 551 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.