یکشنبه 3 مهر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/05/26         ساعت 09:33:02     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از محکومیت6 میلیارد ریالی برای قاچاق چوب خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، تقی حسام گفت: با گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیز داری  علی آباد کتول در مورد قاچاق چوب جنگلی توسط 3 نفر پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از یررسی اتهام انتسابی را محرز و متهمان را علاوه بر ضبط کالا و تعلیق  گواهینامه رانندگی به پرداخت 5 میلیارد و 800 ریال جریمه نقدی محکوم کرد.