یکشنبه 3 مهر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/05/26         ساعت 09:40:26     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت 5 میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه لاستیک خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مرتضی امینی گفت: در گشت مشترک سازمان با نهادهای نظارتی از یک واحد صنفی عرضه خارج از شبکه لاستیک مشاهدهشد و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود، متخلف را به پرداخت 5 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.