یکشنبه 18 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/06/06         ساعت 10:32:49     گروه خبری تعزیرات

وزیر دادگستری گفت: کارکنان تعزیرات حکومتی باید به عنوان قاضی در راستای تحقق حق و حقوق مردم و مقابله با متخلفان عدالت را رعایت کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدعلیرضا آوایی در نشست با کارکنان تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی اقتصادی در جامعه نظارت کارکنان و بازرسان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی بر بازار باید تشدید یابد.
وی با بیان اینکه کارکنان تعزیرات حکومتی باید در راستای تحقق حقوق مردم عدالت را رعایت کنند افزود: در حال حاضر باتوجه به شرایط کنونی اقتصادی در جامعه نظارت کارکنان و بازرسان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی بر بازار باید تشدید یابد.
آوایی برخورد انسانی و قانونی را براساس اخلاق اسلامی را از مهم‌ترین ضروریات کارکنان تعزیرات حکومتی دانست و تصریح کرد: کارکنان تعزیرات حکومتی باید برخورد انسانی و قانونی را براساس اخلاق اسلامی ضروری دانسته و قبل از هرگونه صدور رای تحقیق و تفحص را مد نطر قرار دهند تا همه از قضاوت و رای صادر شده رضایتمندی کامل داشته باشند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید قیمت‌ها را لحظه به لحظه رصد کنند اظهار کرد: در راستای جلوگیری از وارد شدن فشار اقتصادی زیاد بر مردم باید دستگاه‌های نظارتی قیمت‌ها را لحظه به لحظه رصد کنند و نسبت به برخورد با متخلفان اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه جلب رضایت مردم از جمله اولویت ما است بیان کرد: جلب رضایت مردم از جمله اولویت‌های اساسی ما است که باید در این راستا باتوجه به اینکه در حال حاضر با دشمنان خود در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم باید به طور قانونی با متخلفان و تضییع کنندگان حق و حقوق مردم برخورد کنیم.