یکشنبه 18 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/06/11         ساعت 11:10:32     گروه خبری تعزیرات

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در سفر یک روزه به استان سمنان ضمن بازدید از اداره تعزیرات شهرستان گرمسار با همکاران این اداره دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بازدید از اداره تعزیرات شهرستان گرمسار ضمن بررسی وضعیت ساختمان اداری این‌ شهرستان به بررسی وضعیت رسیدگی و تعداد پرونده ها و نحوه رسیدگی پرداخت.
در ادامه این بازدید که مهدی صابری معاون‌ توسعه مدیریت و منابع و سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات نیز ریاست سازمان ‌را همراهی می کردند؛ دیدار با همکاران این اداره انجام شد.