یکشنبه 18 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/06/11         ساعت 15:29:00     گروه خبری تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جمع همکاران تعزیرات استان سمنان گفت: سرمایه انسانی بالاترین سرمایه سازمان تعزیرات است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جمع همکاران اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان با اشاره به ماموریت های تکلیفی و تقنینی سازمان تعزیرات و توقعات مردم و مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی گفت: محقق شدن این‌ ماموریت های پر خطر با تکیه بر توان توسعه ای نیروی انسانی انجام می شود.
در ادامه این دیدار، همکاران به بیان نقطه نظرات خود و طرح مسائل پرداختند و رئیس سازمان تعزیرات دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
گفتنی است، رئیس سازمان تعزیرات در بدو ورود به شهر سمنان در مقبره شهدای گمنام این شهر حاضر و با اهدای گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.