یکشنبه 18 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/06/11         ساعت 15:33:25     گروه خبری تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات در دیدار رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: تعامل قوه قضائیه و تعزیرات نقش اساسی در کنترل بازار دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تعامل بالای تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در شرایط موجود کشور و با توجه به تحریم های ظالمانه موجود، وظیفه ذاتی در کنترل بازار و برخورد با تخلفات دارد.
وی افزود: قطعاً تعامل میان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات نقش اساسی در کنترل بازار و کاهش تخلفات اقتصادی دارد.
سیدمحسن مظهری رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه وظیفه تعزیرات در کنترل بازار از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: همه ظرفیت های دادگستری سمنان برای تحقق ماموریت های سازمان در اختیار اداره کل تعزیرات استان است و امروز در سایه این همکاری، عملکرد قابل قبولی در برخورد با تخلفات در استان داریم.
در این سفر یک روزه انصاری به استان سمنان، مهدی صابری معاون‌ توسعه مدیریت و منابع و سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.