یکشنبه 22 تیر 1399
| |
تاریخ 1398/07/07         ساعت 14:04:53     گروه خبری تعزیرات

تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان سازمان تعزیرات و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه امضا شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم امضای تفاهم نامه  همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان سازمان تعزیرات و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، گفت: ما می توانیم از فرصت تعاملی و تفاهمی موجود و این اشتراک کاری بهتر و بیشتر بهره بگیریم.
وی افزود: هرچه تعامل و همکاری بهتر و بیشتر اتفاق بیفتد، بهره گیری مردم از خدمات سازمانی بیشتر می شود و خود به خود بسترهایلازم برای زندگی اجتماعی و امنیت روانی  فراهم می شود و شاهد شادابی جامعه و افزایش اعتماد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهیم شد.
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت:  خیلی خوشبختم که در مجموعه خوب، منضبط،منظم، فعال و پویای سازمان تعزیرات هستم و واقعاً اولویت اول این است که چگونه بهتر کار مردم سامان پیدا کند.
گفتنی است،  این تفاهم‌نامه به منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی با امضای عالی‌ترین مقامات اجرایی هر دو نهاد منعقد شد.
لازم به ذکر است که محورهای همکاری و تعهدات طرفین در این تفاهم نامه شامل  انتقال تجربیات و تمهید بهره‌گیری از امکانات هر دو نهاد در زمینه ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی قضات سازمان و بهره مندی علمی اعضای مرکز، طراحی و اجرای فعالیت‌های پژوهشی و دوره های آموزشی مشترک در سطح کشور با صدور گواهینامه های معتبر به صورت مشترک، همکاری متقابل در حوزه آموزش های مجازی و نرم افزارهای آموزشی، همکاری در زمینه برگزاری همایش ها سمینارها و نشست های علمی تحقیقاتی مشترک و همچنین بررسی خارج از نوبت درخواست روسا و مستشاران شعبه بازنشسته سازمان که حائز شرایط ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ می باشد جهت اخذ پروانه وکالت توسط مرکز؛ است.