چهارشنبه 14 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/08/11         ساعت 09:52:24     گروه خبری تعزیرات

وزیر دادگستری در سفر به استان آذربایجان شرقی از اداره کل تعزیرات حکومتی تبریز بازدید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلیرضا آوائی وزیر دادگستری که در معیت رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود، از اداره کل تعزیرات حکومتی این استان در شهر تبریز بازدید کرد.