جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/10/02         ساعت 16:17:51     گروه خبری تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست مشترک با مدیرعامل ایران خودرو گفت: اجرای احکام را به یک تصمیم مشارکتی میان تعزیرات و ایران خودرو تبدیل می کنیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست مشترک با مدیرعامل ایران خودرو و مدیران این شرکت، گفت: دو درصد از پرونده های سازمان تعزیرات مربوط به خودرو است اما درگیری سازمان با این موضوع  به صورت تقریبی ۲۹ درصد است.
وی افزود: با توجه به مطالبات مردم، نمی توانیم به پروندهای خودرو بی تفاوت باشیم و در همین راستا از هر مکانیسمی که بتواند مشکلات مشتریان را قبل از دادرسی حل کند، استقبال می کنیم.
انصاری با اشاره به لزوم ایجاد سامانه مشترک به منظور رسیدگی سریعتر به پرونده های خودرو، اظهار داشت: اکنون روسای شعب این سیاست را که هر تبیینی که می تواند انجام شود تا خودرو ها هر چه سریعتر به مردم تحویل شود.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده های خودرو بدون اغماض انجام می شود، گفت: در کنار اقدامات حکمی، سازمان تعزیرات به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات به دنبال اقدامات همراهی نیز هست.
معاون وزیر دادگستری در ادامه خطاب به روسای شعب تعزیرات حکومتی حاضر در این نشست، گفت: ما باید با حفظ حقوق مشتری های ایران خودرو و سایپا رضایت مردم را کسب کنیم و به این منظور دقت و سرعت را در کار باید افزایش داد و از صدور احکام مبهم و مجمل که اجرای احکام را گمراه کند، خودداری و سعی بر این باشد که اجرای احکام به یک تصمیم مشارکتی میان تعزیرات و ایران خودرو تبدیل کنید.
گفتنی است، در این جلسه علت عدم تحویل خودروهای این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد امکان امضای تفاهم نامه به منظور جلب رضایت مشتریان و ایفای تعهدات مورد بررسی قرار گیرد.