شنبه 29 شهریور 1399
| |
تاریخ 1399/04/08         ساعت 09:57:34     گروه خبری تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ضرورت استانداردسازی و سیاست گذاری برای رسیدگی به پرونده های ارزی گفت: ۸۸ درصد پرونده های ارزی در استان تهران در حال رسیدگی است.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه ای که به منظور بررسی پرونده های تعهدات ارزی تشکیل شد؛ گفت: به دنبال چابک سازی مولفه ها از لحاظ سیستمی هستیم که خوشبختانه بخشی از آن محقق شده و بخشی نیز در حال انجام است و به طور کلی اقدامات نسبی انجام شده، اقناع کننده بوده است.  
وی با اشاره به اینکه زیرساخت های سازمان با وجود مشکلات در سه سال گذشته تغییر کرده است، تصریح کرد: پروندهای سازمان در این بازه زمانی به صورت کلی ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به ضرورت استاندارد سازی کمی در رسیدگی و اجرای حکم پرونده های ارزی، گفت: ظرفیت ها را در حد وسع گسترش دادیم و توقع از سازمان افزایش پیدا کرده بنابراین باید با سعه صدر و اهتمام بیشتر عمل کنیم.
وی ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده برای رسیدگی و اجرای احکام پرونده های ارزی، تصریح کرد: با سیاست گذاری نقش آفرین و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، می توانیم تا پایان سال به افق مدنظر در این حوزه دست پیدا کنیم و این موضوع با  تلاش های تک تک شما عزیزان محقق می شود.