سه شنبه 16 آذر 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1399/10/20         ساعت 11:06:12     گروه خبری تعزیرات

وزیر دادگستری در جمع کارکنان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، گفت: پناه مردم زیان دیده در بازار تعزیرات است و شما باید با تواضع به این مشکلات رسیدگی کنید.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در سفر یک روزه به استان کرمانشاه در جمع کارکنان تعزیرات حکومتی این استان، گفت: پناه مردم زیان دیده در بازار تعزیرات است و شما باید با تواضع به این مشکلات رسیدگی کنید.
وی ضمن قدردانی از زحمات مدیرکل و کارکنان  تعزیرات در این استان اظهار داشت: حضور فعال و محسوس تعزیرات حکومتی با استفاده از ظرفیت دستگاه قضاء، احتیاط و دقت در رعایت حقوق مردم و بازاریان باید چشمگیر باشد.
آوایی افزود: کار تعزیرات حکومتی در شرایط کنونی سخت تر شده و پناه مردم شما هستید عملکردتان بایستی چشمگیر و بازتاب اجتماعی داشته باشد، اطلاع رسانی کنید تا مردم حضور شما را ببینند و در این راستا نیت خیر داشته باشید.
در این نشست قهرمان شاهی  مدیرکل تعزیرات استان کرمانشاه ضمن خیر مقدم، گزارشی از فعالیت های انجام شده در این اداره کل ارائه کرد.