شنبه 11 تیر 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1400/12/21         ساعت 19:50:36     گروه خبری تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از انجام طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی در سراسر کشور خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در حاشیه گشت مشترک فروشگاه های زنجیره ای گفت: یکی از برنامه‌های سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حضور مستمر و موثر در بازار، نظارت بر مراکز تولید و توزیع عمده و فروشگاه های زنجیره ای در قالب طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی است.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در راستای این رویکرد امروز در کل کشور برنامه گشت و بازرسی از فروشگاه های زنجیره‌ای با محوریت نظارت بر کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، روغن، مرغ، تخم مرغ، میوه و گوشت قرمز انجام شد که در تهران با همراهی صدا و سیما، 7 تیم گشت مشترک به بررسی این موارد پرداختند.
وی با بیان اینکه بنا داریم در راستای وظیفه رسیدگی به تخلفات حوزه بازار به دوستانی که وظیفه نظارت دارند کمک کنیم، تصریح کرد: نظارت ها بیشتر و منظم خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اصلاح آیین نامه های تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: با اصلاح آیین نامه های تعزیرات حکومتی نظارت ها را به سمت نظارت های هوشمند و سیستماتیک خواهیم برد.
به گفته وی، در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال طراحی و راه اندازی سامانه ای است تا مردم شکایات خود را به صورت مستقیم به این سازمان منتقل کنند وما با توجه به اصلاح آیین نامه های سازمان تعزیرات حکومتی بدون لزوم احضار واحد صنفی تخلف رسیدگی و در یک فرصت مناسب مبادرت به صدور حکم خواهیم کرد که یقینا تاثیر خوب و باز دارنده ای در تخلفات خواهد داشت.