چهارشنبه 29 خرداد 1398
| |
تعزیرات در رستوران‌های شمال تهران
گشت تعزیرات امروز به سراغ رستوران‌های شمال تهران رفت و باز با قصه رعایت نکردن موارد بهداشتی و گران فروشی مواجه شد.
تهیه کننده 
1398/01/07 10:02 ق.ظ
تعزیرات در رستوران‌های شمال تهران