چهارشنبه 3 بهمن 1397
تعزیرات استان سیستان و بلوچستان
| |
درباره اداره کل
اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان وبلوچستان
این کل دارای 3 شعبه بدوی ، یک شعبه بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و تعهدات ارزی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان می باشد که تمامی شعب مذکور در حال حاضر فعال بوده و در حال رسیدگی به پرونده های تخلفاتی به ویژه قاچاق کالا و تعهدات ارزی می باشد
آدرس : زاهدان خیابان مصطفی خمینی تقاطع خیابان مولوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان وبلوچستان
تلفن : 3225568 و 3225957