سه شنبه 29 آبان 1397
| |
برای دانلود فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی اینجا کلیک کنید

نحوه
دسترسی
به خدمات
اینتر نتی :     http://www.tazirat.gov.ir
تلفن گویا یا مرکز تماس :
پیام کوتاه : 30009651
 
 
نمودارهای مربوط به دریافت خدمت / زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

1. نمودار جریان پرونده های خاص


2. نمودار جریان رسیدگی در شعب تجدیدنظر


3. نمودار جریان پرونده های عالی تجدیدنظر

 
سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی