پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
تعزیرات استان یزد
| |
برنامه تحول اداری
 
 
تحولات اداری
 
درطی یک دهه اخیر،ایجاد تحول درنظام سنتی اداری کشور ونیل به یک نظام اداری صحیح بمنظور تسریع درحل وفصل امور، تامین نیازهای مشروع آحاد جامعه وفراهم نمودن ابعاد معنوی و همچنین تسریع دررشد وتوسعه کشور از اهمیت واولویت ویژه‌ای برخوردار بوده و به موفقیت‌های چشمگیری نایل آمده است. اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد نیز دراین راستا اقداماتی انجام داده که اجمالاً ذکر می‌گردد: 1-تشکیل کمیته تحول اداری وبرگزاری جلسات ماهانه 2-شرکت فعالانه در شورای تحول اداری استان 3-نصب تابلوی راهنمای طبقات واتاقها 4-اطلاع رسانی از طریق مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی مدیر کل استان 5-ساخت وتجهیز نمازخانه و سایر قسمت های اداره کل وبرگزاری نماز جماعت  6-برگزاری مراسم زیارت عاشورا در پنجشنبه های هر هفته و درماههای محرم وصفر و مولودی خوانی دراعیاد مذهبی 7--تهیه فضا ومیز وصندلی جهت انتظار ارباب رجوع 8-تغذیه روزانه سایت اداره کل جهت اطلاع رسانی 9-درج نشانی سایت وپست الکترونیکی اداره کل ذیل نامه‌های اداری 10-شرکت کارکنان دردوره‌های آموزشی قرآن کریم(روخوانی، تجوید، تفسیر.....) 11-ارتقاء سطح علمی پرسنل اداره کل باشرکت دردوره‌های آموزشی I2-تشکیل تصندوق قرض الحسنه کارکنان اداره کل 13تشکیل تعاونی مسکن کارکنان اداره کل 14-برگزاری جلسات حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج اداره کل 15-تشکیل تیم فوتسال وشرکت در مسابقات استانی 16-تجهیز سیستم دادرسی و مکاتبات اداری در سطح استان