جمعه 6 خرداد 1401
تعزیرات استان یزد
| |
ارتباط با ما

 

اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد

آدرس : بلوار شهید منتظر قائم کوچه شماره 11 (شهید نصیری) 

تلفن: 36236001 _ 36236002 و 36236003
واحد دریافت گزارشات و شکایات : ستاد خبری سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان : تلفن 124 _ سامانه 135 تعزیرات حکومتی

نمابر:36243392

آدرس پست الکترونیک : @tazirat.gov.ir yazd

 به اطلاع مراجعین محترم اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد میرساند ملاقات حضوری با مدیر کل هر هفته روزهای یکشنبه از ساعت8:30 تا 12 صبح منعقد می باشد.بدیهی است در صورت لزوم ملاقات ارباب رجوع با مدیر در ایام دیگر هفته نیز این امر امکان پذیر است.

تلفن های داخلی  جهت تماس شامل :
  

لیست تلفنهای داخلی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد

حوزه مدیریت و واحدهای اداری

نام واحد

شماره داخلی

نام واحد

شماره داخلی

دفترمدیرکل

200 

معاون اجرایی

101

حراست

113

امور اداری

185

امورمالی و ذیحسابی

170

کارشناس بودجه

100

رایانه و امور اطلاعاتی شعب

180

دبیرخانه

109

شعب بدوی و تجدیدنظر

نام واحد

شماره داخلی

نام واحد

شماره داخلی

شعبه سیاربدوی

134

دفترشعبه سیاربدوی

110

شعبه دوم بدو

102

دفتر شعبه دوم بدوی

122

شعبه سوم بدوی

103

دفتر شعبه سوم بدوی

123

شعبه چهارم بدوی

104

دفتر شعبه چهارم بدوی

124

شعبه هیئت بدوی

105

دفتر شعبه هیئت بدوی

125

شعبه هیئت تجدیدنظر

102

دفتر هیئت تجدیدنظر

122

شعبه اول تجدیدنظر

101

شعبه تجدیدنظر قاچاق

101

گلوگاه شهیدمدنی مهریز

104

دفتر شعبه گلوگاه شهید مدنی مهریز

124

مسئول اجرای احکام

103-106

متصدی ابلاغ و اجراء

108-109-110

متصدی ابلاغ و اجراء

108-109-110

اجرای احکام قاچاق

127