پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
تعزیرات استان یزد
| |
ارتباط با ما

 

اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد

آدرس : بلوار آیت الله طالقانی –کوچه جنب آزمایشگاه مرکزی  

تلفن: 37243322 _ 37254247 و 37247400
واحد دریافت گزارشات و شکایات : ستاد خبری سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان : تلفن 124 _ سامانه 135 تعزیرات حکومتی

نمابر:37244700

آدرس پست الکترونیک : @tazirat.gov.ir yzd

 به اطلاع مراجعین محترم اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد میرساند ملاقات حضوری با مدیر کل هر هفته روزهای یکشنبه از ساعت8:30 تا 12 صبح منعقد می باشد.بدیهی است در صورت لزوم ملاقات ارباب رجوع با مدیر در ایام دیگر هفته نیز این امر امکان پذیر است.

تلفن های داخلی  جهت تماس شامل :
  

لیست تلفنهای داخلی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد

حوزه مدیریت و واحدهای اداری

نام واحد

شماره داخلی

نام واحد

شماره داخلی

دفترمدیرکل

165

معاون اجرایی

101

حراست

113

امور اداری

185

امورمالی و ذیحسابی

170

کارشناس بودجه

100

رایانه و امور اطلاعاتی شعب

180

دبیرخانه

109

شعب بدوی و تجدیدنظر

نام واحد

شماره داخلی

نام واحد

شماره داخلی

شعبه سیاربدوی

134

دفترشعبه سیاربدوی

110

شعبه دوم بدوی

106

دفتر شعبه دوم بدوی

102

شعبه سوم بدوی

104

دفتر شعبه سوم بدوی

103

شعبه چهارم بدوی

126

دفتر شعبه چهارم بدوی

112

شعبه هیئت بدوی

107

دفتر شعبه هیئت بدوی

135

شعبه هیئت تجدیدنظر

106

دفتر هیئت تجدیدنظر

103

شعبه اول تجدیدنظر

101

شعبه تجدیدنظر قاچاق

101

گلوگاه شهیدمدنی مهریز

126

دفتر شعبه گلوگاه شهید مدنی مهریز

112

مسئول اجرای احکام

120

متصدی ابلاغ و اجراء

121

متصدی ابلاغ و اجراء

122

اجرای احکام قاچاق

133