چهارشنبه 3 بهمن 1397
تعزیرات استان یزد
| |
درباره اداره کل
 
معرفی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد

 
اداره کل تعزیرات حکومتی یزد درشهرستان یزدواقع دربخش مرکزی استان که از شمال به استان اصفهان و خراسان ، از باختر به استان اصفهان، از خاور به استانهای خراسان و کرمان و از جنوب باختری به استان فارس واز جنوب خاوری به استان کرمان متصل است قرار گرفته ،مساحت استان حدود131575 کیلومتر مربع وجمعیت آن یک میلیون نفر(977000 نفر ) نفرمی باشد وازنظرتقسیمات کشوری دارای9 شهرستان و 19 شهر و 17 بخش و43 دهستان است. اداره کل یزد دارای 5شعبه بدوی و1شعبه تجدید نظرو2 شعبه ویژه می باشد که ازتعداد5شعبه بدوی 1شعبه مربوط به رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز می باشد .
این اداره کل درزمینی به مساحت 5/388 مترمربع درسه طبقه بنا شده است.
وضعیت استخدامی پرسنل اداره کل تعزیرات حکومتی یزد


این اداره کل در مجموع دارای 27پرسنل می باشد:رسمی و قرار دادی و مدت معین 27 نفر

 
 
میزان تحصیلات پرسنل اداره کل تعزیرات حکومتی یزد: 3نفر فوق لیسانس 12نفرلیسانس 3نفرفوق دیپلم 10 نفر دیپلم 2 نفر زیر دیپلم
 آدرس اداره کل تعزیرات حکومتی

یزد – بلوار طالقانی – جنب آزمایشگاه مرکزی –اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد


کدپستی 8916697397

تلفن های تماس اداره کل 7243322- 7247400 - 7254247- 7254225 تلفن تماس واحدهای تابعه
7220491 (اردکان ) -6232850 (تفت )-4236484(طبس )- 7754631 (میبد)
فکس اداره کل تعزیرات حکومتی یزد : 7244700