دوشنبه 17 مرداد 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1401/05/11         ساعت 09:10:51     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از محکومیت جریمه 4 میلیارد ریالی برای احتکار آرد خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر گفت: با گزارش ماموران نیروی انتظامی و سازمان صمت در مورد کشف 272 کیسه آرد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه ششم تعزیرات حکومتی پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود اتهام انتسابی را محرز دانسته و متخلف را علاوه بر الزام به عرضه در شبکه به پرداخت 4 میلیارد و ریال جزای نقدی محکوم کرد.